40 resultaten

Schouten & NelissenAlgemeen kwaliteitsmanagement en auditing deeltijd Schouten & Nelissen
* Speel een belangrijke rol in het auditproces van je organisatie * Professioneler audits uitvoeren na veel oefenen met rollenspellen * Leer processen, protocollen en werkinstructies up-to-date h
Basis van kwaliteitsmanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Ontdek de voorwaarden voor succcesvol kwaliteitsmanagement * Gedegen wetenschappelijk basis door breed perspectief op het vakgebied * Inzicht in de toepassing binnen je eigen organisatie
Conflictmanagement (Mediator 1) deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kunt op effectieve wijze in een arbeidsconflict bemiddelen en beïnvloeden vanuit communicatieve processen en de interactie * Je hebt een onderbouwde visie op conflicten en de daarmee verbonden
Schouten & NelissenContinue verbetering deeltijd Schouten & Nelissen
* Werk projectmatig en systematisch aan afdelingsprocessen * Vergroot de effectiviteit en efficiëntie van je afdeling en organisatie * Gesmeerde processen door meer daadkracht en betere vaardighe
Schouten & NelissenDe trainer als persoon deeltijd Schouten & Nelissen
* Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen * Hoe ga ik om met lastige of onverwachte situaties * Hoe ga ik om met spanning of innerlijke belemmeringen
Schouten & NelissenDe trainer en de groep deeltijd Schouten & Nelissen
* Je hebt behoefte aan een verdiepingsslag in het werken met het groepsproces * Je hebt behoefte aan het omgaan en benutten van de groepsdynamica en interventiestijlen * Je wilt meer inzicht krij
Schouten & NelissenDe trainer en zijn didactische vaardigheden deeltijd Schouten & Nelissen
* Als beginnend trainer moet je je weg nog vinden in de diverse leervormen * Wanneer kies je voor een rollenspel en wanneer voor een discussie * In deze training leer je hoe jouw groep het meeste
Evidence informed coaching deeltijd Schouten & Nelissen
* Je weet niet alleen hoe coachen werkt, maar ook waarom * Je kent de recente ontwikkelingen op het gebied van coachingsinterventies * Geef je vertrouwen doordat je inzicht hebt in belangrijke as
Inrichting van kwaliteitsmanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Kwaliteitsmanagement succesvol toepassen in je dagelijkse praktijk * Toegevoegde waarde bieden in je organisatie * Met kwaliteitsmanagement rekening houden met type organisatie, bedrijfsinricht
Inzicht in kwaliteit en risico's deeltijd Schouten & Nelissen
* Meer inzicht in kwaliteit door meten op diverse niveaus * Bewust kiezen uit de diverse tools en technieken voor monitoring * Stevige basis voor continue verbetering van je organisatie
Schouten & NelissenInzicht in processen deeltijd BCN Utrecht Daltonlaan
* Krijg inzicht in de prestatie- en beheersingsfactoren van een proces * Efficiëntere bedrijfsvoering door processen continu te verbeteren * Ervaar de rol van processen in een simulatiegame
Schouten & NelissenLean Management deeltijd Regardz Berghotel Amersfoort
* Meer waarde toevoegen door overbodige stappen in het proces te verwijderen * Bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever inrichten * De kwaliteit en de performance van jouw organisatie verhogen
Schouten & NelissenLean Sensei deeltijd Regardz La Vie Utrecht
* Vergroot je kennis van Lean-technieken en verandermanagement * Effectiever projecten uitvoeren door een volledig Lean-programma op te zetten * Integreer een verbeterfilosofie in de strategie va
Schouten & NelissenLeergang Kwaliteitsmanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Inzicht in alle facetten van kwaliteitsmanagement * Ga zorgvuldig en effectief om met kwaliteitsvraagstukken * Betere prestaties door verbetertrajecten procesmatig te begeleiden
Schouten & NelissenLeergang Lean Six Sigma Black Belt deeltijd unknown
* Beheers alle facetten van Lean Mananagement en Six Sigma * Snel resultaat: groei van Green Belt direct door naar Black Belt * Optimale synergie creëren door Lean en Six Sigma te integreren
Schouten & NelissenLeergang Lean Six Sigma Green Belt deeltijd unknown
* Beheers alle facetten van Lean Management en Six Sigma * Beter resultaat en structurele veranderingen door sneller tot de kern te komen * Integreer Lean en Six Sigma en creëer optimale synergie
Schouten & NelissenLeergang Procesmanagement deeltijd BCN Utrecht Daltonlaan
* Maak gebruik van de voordelen van een procesmatige benadering * Stem processen doelmatig en efficiënt op elkaar af * Geef resultaatgericht leiding aan het procesteam
Schouten & NelissenLeergang Six Sigma Black Belt deeltijd unknown
* Word Green Belt en groei direct door naar Black Belt * Maak je ambities als Black Belt op korte termijn waar * Complexe verbetertrajecten aansturen door betere vaardigheden
HANLeraar Biologie - Eenjarige kopopleiding VT voltijd Nijmegen
WindesheimLerarenopleiding Economie voltijd 
WindesheimLerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) voltijd 
WindesheimLerarenopleiding Wiskunde voltijd 
Leren en innoveren deeltijd Schouten & Nelissen
* Je brengt mensen in beweging door dat je (collectief) leren op de werkplek stimuleert * Je kent de belangrijkste psychologische en neurowetenschappelijke theorieën over leren * Je kent meerdere
Master Human Development deeltijd unknown
* Verdiep je theoretische kennis over psychologie, organisatiekunde en HRM * Studeren in je eigen tempo met een modulaire opbouw * Veranker je kennis in de praktijk met gebruik van eigen casuïsti
Master Kwaliteitsmanagement deeltijd unknown
* Gefundeerd advies aan de organisatie over strategische kwaliteitsvraagstukken * Begeleid veranderingen en verbeteringen soepel en slagvaardig * Studeren in je eigen tempo met een modulaire opbo
Mediation (Mediator 2) deeltijd Schouten & Nelissen
* Je bent een neutrale mediator die beschikt over de juiste basishouding * Je kan professioneel verschillende bemiddelingsvaardigheden toepassen * Je kent het MfN regelement en je kan de gedragsr
Onderzoek in organisaties deeltijd Schouten & Nelissen
* Betere onderzoeksrapporten door meer structuur en duidelijke formulering * Alle ins en outs van onderzoeksmethodologie en dataverwerking * Uitgebreide inleiding in centrale begrippen voor onder
Organisatietheorie en strategisch HRM deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kent diverse organisatietheorieën, zoals systeemtheorie, netwerktheorie en de antropologische benadering * Je bent een professional die organisatie- en personeelsvraagstukken in de context ana
Premaster aanvullende opdracht deeltijd unknown
* Zet je premaster om naar de mastermodule Psychologie en persoonskenmerken * Extra opdracht (2 ECTs) oud-deelnemers aan premaster Psychologie in 7 dagen * Realiseer leerdoelen horend bij masterm
Schouten & NelissenProcesanalyse en -optimalisatie deeltijd BCN Utrecht Daltonlaan
* Processen optimaal op elkaar afstemmen * Beter leidinggeven aan het verbeteren van processen * Direct aan de slag met een proces in je eigen organisatie
Schouten & NelissenProcesgerichte statistiek deeltijd Schouten & Nelissen
* Betere processen op basis van betrouwbare feiten en cijfers * Maak gefundeerde beslissingen en hanteer de juiste methoden en technieken * Leer gegevens zorgvuldig te analyseren en interpreteren
Professioneel adviseren deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kent de rollen, fasen en interventies in het adviesproces * Je bent professioneel doordat je effectief verschillende interventies en stijlen inzet * Je hebt nog betere professionele adviesva
Psychologie en persoonskenmerken deeltijd Schouten & Nelissen
* Inzicht in psychologische processen en de werking van het brein * Beter begrip voor gedrag van mensen in organisaties * In vogelvlucht door de wetenschap van de psychologie
Psychologie en verandermanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Je hebt inzicht in de dynamiek en complexiteit van verandervraagstukken * Je pakt verandervraagstukken vanuit meerdere perspectieven aan * Je gaat overtuigd om met verandervraagstukken in jouw
Psychologie van mensen in organisaties deeltijd Schouten & Nelissen
* Je hebt grip op hoe mensen functioneren binnen organisaties * Je kent de factoren die van invloed zijn op het functioneren van mensen in organisaties * Je weet hoe de psychologische processen v
Schouten & NelissenResultaten bereiken met jouw team deeltijd Schouten & Nelissen
* Ontwikkel en versterk de kwaliteiten van je team * Leer effectiever communiceren met je teamleden * Ontdek én oefen verschillende stijlen van leidinggeven
Schouten & NelissenSix Sigma Black Belt voor Green Belts deeltijd Schouten & Nelissen
* Beter bedrijfsresultaat door het verschil te maken als verandermanager * Beter sturen en sneller afronden van complexe verbetertrajecten * Vertolk een cruciale rol binnen Lean Six Sigma-program
Schouten & NelissenSix Sigma Green Belt deeltijd Schouten & Nelissen
* Betere bedrijfsvoering door processen te optimaliseren * Grotere klanttevredenheid en significante besparing op de kosten * Kom sneller tot de kern en voer veranderingen structureel door
Systematisch verbeteren en innoveren deeltijd Schouten & Nelissen
* Maak kennis met de belangrijkste benaderingen van verbetermanagement * Geslaagde innovaties door de juiste technieken te kiezen * Meeste effect door gefundeerde keuze van de juiste techniek
Teamcoaching en groepsinterventies deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kent de belangrijkste concepten en theorieën op het gebied van groepsdynamica * Je weet welke machtsverhoudingen en teamprocessen spelen bij besluitvorming door groepen * Je kunt interventie