Bedrijfskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe start en behoud je een goedlopende organisatie? Hoe bedien je klanten, produceer je efficiënt, houd je de organisatie financieel gezond en blijven je medewerkers gemotiveerd?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesAACSB International , EFMD Global, NVAO
croho-code50645
numerus fixusnee
honoursnee

Bij Bedrijfskunde komen alle aspecten van het ondernemen aan bod: van het vinden van concurrentievoordeel tot het vermarkten hiervan en van samenwerken tot communiceren.

Als bedrijfskundige kijk je door verschillende brillen naar organisaties. Je ziet hoe onderdelen van een organisatie elkaar beïnvloeden en analyseert krachten en zwakheden. Dit kan gaan over betere werkafspraken, aanpassingen van productielijnen, veranderingen in de bedrijfscultuur, effectievere marketingstrategieën, maar ook over complete reorganisaties of outsourcing. Kortom: bij bedrijfskunde gaat het om alle facetten die bijdragen aan het reilen en zeilen van een goedlopende onderneming.

Bedrijfskunde aan de RUG is een veelzijdige opleiding. In het tweede studiejaar kies je één van deze profielen.

  • Accountancy & Controlling
  • Business & Management
  • Technologiemanagement

Deze profielen bieden naast de kernvakken die belangrijk zijn voor elke bedrijfskundige een verdieping in een bepaalde richting. Zo ben je na het afronden van de bachelor breed opgeleid in de bedrijfskunde, maar onderscheid je je ook door middel van specialistische kennis in een bepaalde richting.

Ook na de bachelor biedt de RUG de mogelijkheid om je nog verder te ontwikkelen in bedrijfskunde, met veel aansluitende masters.


Waarom aan de RUG?

  • Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is veelzijdig en gericht op praktische toepassingen van wetenschappelijke inzichten: vanuit een brede basis kies je in het 2e studiejaar voor het profiel Accountancy & Controlling, Business & Management of Technologiemanagement.
  • Aan de RUG kun je de volledige opleiding tot registeraccountant (RA) of registercontroller (RC) volgen en is dat opleidingstraject korter dan aan de meeste andere universiteiten.
  • De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG) behoort tot de 1% business schools wereldwijd met zowel een EQUIS als een AACSB accreditatie.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar volg je vakken op het gebied van marketing van producten en diensten, financial en management accounting, human resource management en operations management. Je leert de kneepjes van het vak: hoe breng je een bedrijfsvraagstuk in kaart? Hoe kwantificeer en interpreteer je gegevens? Hoe doe je een literatuurstudie? Hoe zet je een marketingonderzoek op? Ook ga je op bedrijfsbezoek of voer je onderzoek uit bij een bedrijf.
periode
Academic Skills I
Academic Skills II
Financial Accounting
Gedrag in organisaties
Informatiemanagement
Management Accounting
Management Science
Marketing
Organisatie en omgeving
Organisatie en technologie
Statistiek
Supply Chain Operations
2e jaar In het tweede jaar volg je nog een aantal algemene bedrijfskundige vakken zoals Financial Management of Juridische Aspecten van BDK. Daarnaast volg je profielspecifieke vakken uit het profiel van je keuze (Business & Management, Accountancy & Controlling of Technologiemanagement). Je verdiept je in methoden van wetenschappelijk onderzoek en oefent vaardigheden zoals schrijven, presenteren en samenwerken. En je voert een opdracht uit in de praktijk.
periode
TM - Data Mining and its Applications
TM - Management of Product Innovation
B&M - Organisatieverandering en Leiderschap
TM - Design & Planning of Production
TM - Technologiemanagement
TM - Work Organization and Job design
A&C - Financiering
A&C - Introduction to auditing
B&M - Management- en Organisatietheorie
B&M - Marktcontext en Marktonderzoek
A&C - Advanced Financial Accounting
A&C - Financial Reporting and Consolidation
A&C - Boekhouden
A&C - Internal Control
B&M - A&C Accounting for Management Control
B&M - Human Resource Management
B&M - Strategic Management
B&M - TM - A&C Financial Management
B&M - TM - A&C Kwalitatieve onderzoeksmethoden
B&M - TM - A&C Kwantitatieve onderzoeksmethoden
B&M - TM - A&C Juridische Aspecten van BDK
B&M - TM Operations Management
TM - Logistieke informatiesystemen
3e jaar Tijdens het eerste semester van het derde jaar van de profielen Business & Management en Technologiemanagement kies je een universitaire, facultaire of buitenlandse minor (of stage). Bij het profiel Accountancy & Controlling ligt het programma voor het derde jaar vast. Bij elk profiel schrijf je in het laatste semester je scriptie.
periode
A&C - B&M - TM Profiel specifieke vakken
Minor keuzevak
Bachelor afstudeerwerkstuk Bedrijfskunde

profielen

profiel Accountancy & Controlling

Ben je geïnteresseerd in een carrière als accountant of controller? Wil je aan de slag met echte cases? Dan is dit profiel iets voor jou.

In deze opleiding leer je betrouwbare bestuurlijke informatie- en beheersystemen opzetten. Op die manier doe je kennis en vaardigheden op waarmee je organisaties kunt adviseren over de (financiële) gevolgen van bepaalde beslissingen.
Belangrijke vakken binnen dit programma zijn Financial en Management Accounting, Boekhouden, Internal Control, Auditing, Belasting- en Ondernemingsrecht en Corporate Governance. De opleiding voldoet aan de eisen die de bij wet ingestelde Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Vereniging voor Registercontrollers (VRC) stellen. Daarom is in dit profiel geen minor opgenomen, alleen verplichte, verdiepende vakken. Zo word je goed voorbereid op de aansluitende master. Je kan altijd extra-curriculair een minor volgen (ook in het buitenland).

profiel Technology Management

Wil je leren hoe je technologie kunt inzetten om bedrijven effectiever en efficiënter te maken? In dit profiel leer je management en techniek te combineren.

Technologie zorgt voor vernieuwing, maar dat gaat niet vanzelf. Ook technologie moet georganiseerd worden: van de inrichting van de werkplek en de taakverdeling onder medewerkers, de stappen die komen kijken bij een product- of procesinnovatie tot het daadwerkelijk inzetten van een veranderingstraject.
In dit profiel leer je wat er komt kijken bij het ontwikkelen, maken en vernieuwen van producten en diensten en bij het verbeteren van processen. Onderwerpen als logistiek, productie, arbeidsorganisatie en informatieverwerking passeren de revue. Verder leer je over de rol die technologie speelt in het bedrijfsleven.
In het derde jaar kun je binnen je minor vakken volgen aan een bètafaculteit om je kennis van technologie te verdiepen. Of je kiest de minor Innovation and Entrepreneurship (www.rug.nl/minor-innovation-entrepreneurship). Ook kun je ervoor kiezen een semester in het buitenland te studeren. Je afstudeeropdracht bestaat uit een afstudeerwerkstuk en een praktijkopdracht waarin je een bedrijfsonderdeel her ontwerpt.

profiel Business & Management

Op welke manieren kan een organisatie gestructureerd worden en hoe maak je een keuze? Hoe zorg je als manager dat je medewerkers goed (blijven) functioneren?

Wie zijn je klanten en hoe ga je hun bedienen? Welke strategie moet het bedrijf volgen? Je leert het in dit profiel.
Het profiel Business & Management bestudeert organisaties en hun omgeving. Je leert over leiderschap, strategie en innovatie. Naast vijf centrale vakken doe je een onderzoeksproject, waarin je je opgedane kennis toepast. Dit kan bijvoorbeeld door een businessplan te schrijven of een concreet bedrijfsvraagstuk op te lossen.
Je kunt een minor volgen om je bedrijfskundige kennis te verdiepen. Ook kun je ervoor kiezen je kennis te verbreden door vakken te volgen aan een andere faculteit. Daarnaast is het mogelijk een semester in het buitenland te studeren. Ook kan je kiezen voor de minor Innovation and Entrepreneurship (www.rug.nl/minor-innovation-entrepreneurship).

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
studeren in het buitenland
Wil je een semester in het buitenland studeren? Onze jaarindeling sluit naadloos aan op die van de meeste buitenlandse universiteiten, waardoor je ook daar voor een paar maanden of een semester terecht kunt. Tijdens je studie word je hierover uitgebreid geïnformeerd. Een uitgelezen kans om je persoonlijke én vakinhoudelijke horizon te verbreden!
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Studeren betekent veel zelfstandig werken en plannen, maar de faculteit helpt je daar natuurlijk wel bij. Je wordt samen met andere eerstejaars in een studiesuccesgroep opgevangen door een mentor. Deze ouderejaarsstudent zorgt ervoor dat je snel wegwijs raakt binnen de faculteit. Je mentorgroep is ook de groep waarmee je werkcolleges volgt.
De studiesuccesgroepen komen meteen vanaf de start van het eerste jaar regelmatig bij elkaar onder leiding van een student-mentor. Je ontmoet medestudenten, wisselt informatie uit en doet opdrachten waarmee je zicht krijgt op je eigen studiemethoden en die je kunnen helpen om effectiever te studeren. Met dezelfde groep volg je je werkcolleges. Deze kleinschalige opzet vergemakkelijkt het contact met je docenten. Elke groep heeft een tutor (docentbegeleider), waarmee je gedurende het jaar een aantal keer een individueel (voortgangs)gesprek hebt. Op deze manier krijg je persoonlijk en regelmatig feedback op je studievoortgang. Veel verschillende factoren spelen een rol bij het succesvol studeren en het is dan ook niet gek als je behoefte hebt aan een objectieve, deskundige gesprekspartner voor specifieke studievraagstukken. Bijvoorbeeld om te kijken of je studie nog op schema ligt of als persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden. Daarvoor kun je terecht bij de studieadviseurs van de faculteit. Zij behandelen alle informatie vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Als je je voor het studiejaar 2022/2023 aan wilt melden voor een Bacheloropleiding zonder decentrale selectie, moet je dat uiterlijk 1 mei 2022 in Studielink doen. Dat is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen.

Lees meer over de matchingprocedure op Matching bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Maangevuld met Het profiel Cultuur en Maatschappij moet je aanvullen met ten minste Wiskunde A of B.
hbo-pAls je met een afgeronde HBO-propedeuse wilt instromen, dan kan dat mits je voldoet aan de wiskunde-eis en de eis voor Engelse taalvaardigheid. Voor wiskunde geldt dat je minstens wiskunde A of B (voorheen wiskunde A12 of B1) op VWO-niveau afgerond hebt. Voor Engels geldt eveneens dat je dit op VWO-niveau hebt afgerond of een van de Engelse certificaten hebben behaald: een niveau van 80 op een internet-based (iBT) TOEFL-test (Spreken 20 en Schrijven 20), of een niveau van 6 op een IELTS-test (Spreken 6 en Schrijven 5,5), een Cambridge B2 First, C1 Advanced of C2 Proficiency (alle onderdelen 169, Spreken 169, Schrijven 162) of een B2 score (alle onderdelen) op de toets Engels van het Talencentrum van de RUG (de test wordt - in ieder geval - tot 1 september niet aangeboden).
toelatingseisen

basiskennis
Om tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde toegelaten te worden is een VWO-diploma met Wiskunde A vereist.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 600studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1789 studenten volgen deze opleiding
32% daarvan is vrouw
380 eerstejaars gestart in 2019
35% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

EBF
De EBF (Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging) is de vereniging die voor studenten het gat tussen studie en het bedrijfsleven overbrugt.
De EBF organiseert symposia, onderzoeksprojecten binnen Europa en daarbuiten, een groot tweedaags congres, etc.
Marug
De Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MARUG) is een interfacultaire studievereniging voor studenten met een interesse in marketing.
De Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MARUG) is een interfacultaire studievereniging voor studenten met een interesse in marketing. De MARUG fungeert als intermediair tussen marketingtheorie en -praktijk en organiseert door het jaar heen verscheidene carrière evenementen en sociale activiteiten, zoals een maandelijkse borrel. Op dit moment heeft de MARUG meer dan 1500 leden met veel verschillende studieachtergronden.
TeMa
TeMa is de studievereniging van de masters Supply Chain Management en Technology and Operations Management. TeMa organiseert sociale, studie- en loopbaanactiviteiten, zoals de maandelijkse socials, de TeMa-conferentie en de Inhousetour.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 RUG
Bedrijfskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/6 Erasmus
Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
713 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Erasmus
Dubbelstudie Recht & Bedrijfskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
713 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 Radboud Universiteit
Bedrijfskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
338 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/6 Radboud Universiteit
Business Administration
€ 315 gemiddelde kamerhuur
338 eerstejaars
39% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam VU
Bedrijfskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
163 eerstejaars
31% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.73.7
docenten3.73.5
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.93.7
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 458 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen 2022
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 431 519
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 75% 70%
diploma binnen 4 jaar 47% 50%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Bijna alle studenten gaan na hun bachelor Bedrijfskunde verder met een gespecialiseerd masterprogramma.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met je master op zak kun je terecht in heel veel verschillende functies zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid en non-profitorganisaties.

Al onze opleidingen zijn EQUIS- en AACSB-geaccrediteerd, wat je diploma extra waarde geeft op de arbeidsmarkt. De bachelor Bedrijfskunde geeft toegang tot een heel scala aan masterprogramma's, zowel aan de RUG als elders. Ligt je interesse bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, dan kun je de research master kiezen en daarna doorgaan met promotieonderzoek. Dat is de basis voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit of een onderzoeksbaan in het bedrijfsleven.

FEB Career Services
Goed voorbereid de arbeidsmarkt op? De FEB Career Services biedt allerlei activiteiten aan om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je toekomstige carrière. Bezoek de website van de FEB Career Services voor meer informatie.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2574gemiddeld bruto maandloon
76%kans op een vaste baan
6%kans op een voltijd baan
48%kans op een baan op niveau
47%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
73%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGAccountancy and Controllinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAccounting and Control+ motivatiebrief
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time geen aanvullende eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteBusiness Administrationgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBusiness Administration+ aanv. eisen
RUGBusiness administrationgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFinancial Management+ motivatiebrief
RUGHealthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUHuman Resource Management+ motivatiebrief
RUGHuman Resource Managementgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUManagement Consulting+ motivatiebrief
Amsterdam VUStrategy and Organization+ motivatiebrief
RUGChange managementgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteCommunication Science+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDDM Finance + aanv. eisen
Amsterdam VUDigital Business and Innovation+ motivatiebrief
RUGEconomic Development and Globalization+ aanv. eisen
Amsterdam VUEconomics+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUTinbergen Institute (Research)+ aanvullende vakeisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 15 EC pre-master
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFinancegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFinance+ motivatiebrief
RUGFinance+ aanv. eisen
ErasmusFinancieel Recht+ aanvullende vakeisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-time,dualgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
TU EindhovenInnovation Management+ 30 EC pre-master
RUGInternational Business and Managementgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Financial Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusInternational Management+ basiskennis
Tilburg UniversityInternational Management+ aanv. eisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 90 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
RUGManagement Accounting and Controlgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMarketing+ motivatiebrief
RUGMarketinggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
NyenrodeMaster of Science in Accountancy (RA) part-timegeen aanvullende eisen
NyenrodeMaster of Science in Controlling part-time+ aanv. eisen
NyenrodeMaster of Science in Management (full-time)geen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMSc Marketing - Marketing Analytics and Data Sciencegeen aanvullende eisen
RUGMSc Marketing - Marketing Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 40 EC pre-master
Amsterdam VUWork and Organizational Psychology+ aanv. eisen
Universiteit TwentePublic Administration+ 15 EC pre-master
RUGReal Estate Studies+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
RUGSmall Business and Entrepreneurshipgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpatial, Transport and Environmental Economics (STREEM)+ aanvullende vakeisen
RUGStrategic Innovation Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RUGSupply Chain Managementgeen aanvullende eisen
RUGTechnology and Operations Managementgeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountant of controller
management & consultancy

Met een profiel Business & Management kun je denken aan management- en consultancy functies op het gebied van algemene strategie, human resource management, marketing, ict of financiën. Je helpt een bedrijf bij het bepalen van de strategie, verbeteren van de efficiëntie maar ook effectiviteit en bij het introduceren van innovatieve (klant)oplossingen. Ook non-profitorganisaties en overheden zijn druk bezig hun manier van werken te professionaliseren. Voorbeelden van functies die studenten Business & Management kregen, zijn business analist, hoofd fondsenwerving van een liefdadigheidsinstelling, senior manager financiële zaken bij een grote gemeente en merkmanager bij een producent van consumentengoederen.

technologiemanager
bron: StudieData

Contact

Stel Hier Je Vraag (bedrijfskunde)

Vul het formulier in. We zullen je vraag binnen 72 uur beantwoorden.

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite