Fiscaal Recht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat gebeurt er als ik in het buitenland ga werken? Wat komt er kijken bij de start van een eigen onderneming? En hoe zit het met de aankoop van een woning? Belastingen spelen overal een rol.

open_in_newwebsite

locatieGroningen,
diplomaLLB
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50700
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Tijdens de afstudeerrichting Fiscaal recht van onze bachelor Rechtsgeleerdheid leer je met behulp van je fiscale wetboek allerlei fiscale vraagstukken te beantwoorden, bijvoorbeeld: 'Wat gebeurt er als ik ga werken?'. Het uitdagende van fiscaal recht is dat niet voor alle vraagstukken in de belastingwet een pasklare oplossing wordt gegeven. Daarom is ook buiten het wetboek om regelgeving ontwikkeld, bijvoorbeeld door de rechter of via besluiten van de staatssecretaris van Financiën. In de afstudeerrichting kijken we niet alleen hoe al die regels moeten worden toegepast, maar ook of de regels goed in elkaar zitten. Zijn de regels duidelijk en komen ze niet in conflict met andere regelgeving?

In het eerste studiejaar volg je, net als alle andere rechtenstudenten, inleidende vakken in het recht. Je kiest deze afstudeerrichting dus pas vanaf het tweede studiejaar. Vanaf dan volg je voornamelijk fiscaalrechtelijke vakken. Je begint met een inleidend vak in het belastingrecht. In de vervolgvakken komen de Nederlandse belastingwetten stuk voor stuk aan de orde. Daarbij is soms ook aandacht voor het internationaal belastingrecht. Daarnaast ontwikkel je onderzoeksvaardigheden. Ten slotte worden een aantal niet-fiscale vakken uit het eerste jaar verder uitgediept. Je krijgt bijvoorbeeld Europees recht en Handelsrecht. Je sluit je bacheloropleiding af met de Studentenrechtbank waarin alle kennis en vaardigheden samenkomen en je in de rol treedt van inspecteur, belastingadviseur of rechter.

Na het afronden van je bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Fiscaal recht, kun je doorstromen naar de master Fiscaal Recht

Waarom aan de RUG?

De afstudeerrichting Fiscaal recht in Groningen staat goed aangeschreven in het werkveld. Dit komt omdat er brede aandacht is voor veel aspecten van het belastingrecht die vooral voor de praktijk van belang zijn. Bovendien word je getraind in de vaardigheden die je in de fiscale praktijk nodig hebt. Het maakt hiervoor niet uit of je in de belastingadviespraktijk, de belastingdienst, de rechterlijke macht of bij het ministerie van Financiën (dat veel fiscale wetgeving voorbereidt) gaat werken.
Fiscaal recht in Groningen is een moderne en veelzijdige opleiding die zich steeds aanpast aan de eisen die het nationale en internationale fiscale werkveld stelt.

In de afstudeerrichting Fiscaal recht worden bijna alle belastingen die in Nederland worden geheven intensief behandeld.

Een bijzonder studieonderdeel is de studentenrechtbank, waarbij je als inspecteur, belastingadviseur of rechter stukken schrijft die je na een communicatietraining in de rechtszaal presenteert. Naast het verplichte programma kun je extra vakken volgen om na je studie binnen de rechtelijke macht of advocatuur te werken. Daarmee kun je je in de masterfase ook specialiseren in bijvoorbeeld arbeids- of ondernemingsrecht.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In het eerste studiejaar maak je kennis met de diverse onderdelen van het recht. Met behulp van deze kennis maak je een keuze voor een afstudeerrichting die je met ingang van het tweede jaar gaat volgen. Kies je voor fiscaal recht? Dan volg je voornamelijk fiscaalrechtelijke vakken. Je begint met een inleidend vak in het belastingrecht. Daarin krijg je een beeld van het Nederlandse nationale en internationale belastingrecht.
In de vervolgvakken komen de belangrijkste Nederlandse belastingen afzonderlijk aan de orde. In het bijzonder gaat het dan om de vakken Inkomstenbelasting, Winst (inkomstenbelasting bij ondernemers/natuurlijke personen), Loonheffingen, Omzet- en overdrachtsbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is er in het vak Formeel belastingrecht aandacht voor de procedures die in het belastingrecht moeten worden nageleefd.

In het programma zijn bovendien niet-fiscale vakken opgenomen die voor een fiscalist van belang zijn zoals Bedrijfseconomie, Europees recht, Ondernemingsrecht, Openbare Financiën en een vak dat zich richt op het goederen- en verbintenissenrecht (Burgerlijke recht 2). In de afstudeerrichting fiscaal recht werk je ook door aan de onderzoeksvaardighedenlijn waarmee je in het eerste jaar van de bachelor bent begonnen.

In het tweede jaar van de bachelor volg je daarom het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 2. De onderzoeksvaardighedenlijn sluit je af met de studentenrechtbank. Voor deze rechtbank is ook de kennis van het belastingrecht die je hebt opgedaan bij de andere vakken van de afstudeerrichting uiteraard onmisbaar.

1e jaar In het eerste jaar krijg je een inleiding in diverse onderdelen van het recht, zoals het privaatrecht, het strafrecht en het staats- en bestuursrecht. Ook is er aandacht voor de geschiedenis van het recht en het rechtswetenschappelijk onderzoek. Het laatste vooral in de vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2 en het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 1. Samen vormen deze vakken de start van de onderzoekslijn in de bachelor. Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 kent ook een fiscale variant.
periode
1234
Studiestartgroep
Algemene Rechtswetenschap 1
10 EC
Rechtsgeschiedenis
5 EC
Algemene Rechtswetenschap 2
10 EC
Staatsrecht 1
5 EC
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief keuzevak
Bestuursrecht: Inleiding
5 EC
Burgerlijk Recht 1
10 EC
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1
5 EC
Strafrecht 1
10 EC
2e jaar In het tweede jaar volg je ook fiscaalrechtelijke vakken. Het begint met een introductie in het Nederlandse en internationale belastingrecht (Belastingrecht 1). Vervolgens gaan we dieper in op de inkomstenbelasting (Inkomstenbelasting en Winst) en op de procedures in het belastingrecht (Formeel Belastingrecht 1). Andere vakken in het tweede jaar zijn: Bedrijfseconomie, Burgerlijk Recht 2 en Handelsrecht. De onderzoekslijn van de bachelor wordt voortgezet in Juridische Onderzoeksvaardigheden 2.
periode
1234
Bedrijfseconomie voor fiscalisten
5 EC
Inleiding Belastingrecht
10 EC
Burgerlijk Recht 2
10 EC
Formeel Belastingrecht
5 EC
Inkomstenbelasting
10 EC
Juridische Onderzoeksvaardigheden 2
5 EC
Handelsrecht
10 EC
Winst
5 EC
3e jaar De fiscale vakken van dit jaar zijn: Omzet- en overdrachtsbelasting, Loonheffingen en Vennootschapsbelasting. In Loonheffingen komen de loonbelasting en de premieheffing werknemers- en volksverzekeringen aan de orde. Andere vakken zijn: Europees Recht, Openbare Financiën, Burgerlijk Recht 3, en Fiscaal Comptabele Verantwoordingen. Het laatste vak behandelt de fiscale jaarrekening. Het sluitstuk van de bachelor is de studentenrechtbank. Dit is ook het slot van de onderzoekslijn van de bachelor.
periode
1234
Loonheffingen
5 EC
Omzet- en overdrachtsbelasting
10 EC
Openbare Financiën
5 EC
Recht van de Europese Unie
10 EC
Studentenrechtbank
10 EC
Vennootschapsbelasting
10 EC
Burgerlijk Recht 3
5 EC
Fiscale Comptabele Verantwoordingen
5 EC

afstudeerrichtingen

afstudeerrichting Afstudeerrichtingen Bachelor rechtsgeleerdheidIn de Bachelor rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk. Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting fiscaal recht binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
30% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Het hoorcollege is de meest gebruikte onderwijsvorm. Daarnaast worden bij een groot aantal vakken werkgroepen aangeboden. Als regel worden dan vraagstukken behandeld waarin de hoorcollegestof wordt toegepast. Bij de vakken van de onderzoekslijn oefen je in de werkgroepen onder begeleiding van docenten je onderzoeksvaardigheden door het schrijven van diverse stukken en het geven van presentaties. Daarnaast is zelfstudie een belangrijk deel van de opleiding.
docenten
De sectie Belastingrecht bevindt zich in het Harmoniegebouw van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (Oude kijk in 't Jatstraat 26 in het centrum van Groningen). Het secretariaat en de docenten van de sectie Belastingrecht zijn ook per telefoon of e-mail (belastingrecht@rug.nl) bereikbaar. Het contact tussen studenten en docenten vindt vaak plaats tijdens of na de colleges. Een afspraak maken kan ook. Het secretariaat van de sectie Belastingrecht is gedurende kantooruren geopend.
studiebegeleiding
Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentorsysteem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie en het afleggen van het tentamen. Een aantal hoorcolleges zijn online beschikbaar.
studeren in het buitenland
De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
  • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
    Kijk voor meer informatie op: http://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


De vakken die je in het eerste studiejaar volgt, kunnen je 60 ECTS (studiepunten) opleveren. Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je 45 ECTS of meer behaald, dan krijg je een positief studieadvies. Je kunt dan in het tweede jaar gewoon doorstuderen. Heb je minder dan 45 ECTS behaald, dan krijg je een negatief studieadvies en mag je helaas niet doorgaan met je studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG.
Hebben zich in het eerste jaar zeer bijzondere, zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden voorgedaan? Dan kan het zijn dat we daar rekening mee houden in het studieadvies, dus meld dergelijke omstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur!

doelstelling
Na het succesvol afronden van het programma van de bachelor Rechtsgeleerdheid/afstudeerrichting Fiscaal recht heb je toegang tot de master Fiscaal recht.
Het programma is zo samengesteld dat wordt voldaan aan de eisen die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs stelt aan een bachelor om na voltooiing van de aansluitende master Fiscaal recht toegelaten te worden tot het lidmaatschap van deze belangrijke fiscale beroepsorganisatie.
Met de kennis die je tijdens de opleiding hebt opgedaan heb je grondige kennis verworven van belangrijke onderdelen van het fiscaal recht, de beginselen van het privaatrecht, het ondernemingsrecht en de bedrijfseconomie. Bovendien kun je deze kennis toepassen op problemen die zich in de praktijk voordoen en weet je welke feiten belangrijk zijn om een fiscaal probleem op te lossen. Ten slotte heb je mondelinge en schriftelijk vaardigheden aangeleerd waarmee je op een heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden kan presenteren op fiscale vragen.

honours-/excellence program Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours) programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11500

toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
hbo-pHBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)

De stad

studievereniging

GFE (Groninger Fiscale Eenheid)
De Groninger Fiscale Eenheid is een studievereniging voor fiscale studenten, zowel juristen als economen, van de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast gezelligheid kan GFE ook veel voor haar leden betekenen tijdens en na hun studie. Zo kan er contact worden gelegd met andere studenten van dezelfde studierichting, maar kunnen studenten in hun eindfase van de studie ook makkelijk in contact komen met kantoren. Dit kan de kans op een stageplek of een eventuele baan vergroten. Activiteiten die GFE zoal organiseert zijn bijvoorbeeld een symposium, de kantorendag en een buitenlandse studiereis.

aan het woord: studenten en docenten

Student Nino: Wat je ook koopt of doet, overal betaal je belasting

Met het fiscaal recht krijgen we allemaal te maken. Wat je ook aankoopt, overal betaal je omzetbelasting. Later in loondienst betaal je loonbelasting en bij de aanschaf van een huis betaal je overdrachtsbelasting. Dit zijn enkele voorbeelden van de tientallen belastingen die in Nederland worden geheven.
Ook komen er steeds meer internationale aspecten bij kijken waardoor het belastingrecht nooit stilstaat. Kortom, het is een zeer actueel en dynamisch onderwerp, vandaar dat mijn keuze op deze specialisatie is gevallen.Op dit moment zit ik in het derde jaar van mijn bachelor rechtsgeleerdheid...
Na het bezoeken van enkele universiteiten is mijn keuze toen gevallen op Groningen. Dit vanwege de gezellige sfeer die er heerst en de hoge waardering van de rechtenfaculteit.Het aantal studenten dat kiest voor de specialisatie Fiscaal recht is relatief klein. Je leert iedereen dus snel kennen en daarbij zijn de docenten erg behulpzaam en reageren ze snel op vragen per email. Tijdens de studie vormen veelal voorbeelden uit de praktijk de basis van de opdrachten die gemaakt moet worden. Actualiteiten en nieuwsartikelen worden tijdens de hoorcolleges besproken en behandeld.Belastingrecht is dus een dynamische studie en het is geweldig om in Groningen te studeren. De stad is ontzettend leuk. De combinatie van een groot percentage studenten, klein stadscentrum en veel uitgaansgelegenheden maakt het tot een gezellige en gemoedelijke stad.


lees verder ...
Hilde Atsma, Nico Schutte, Ester Post en Laurens Jan Horsthuis
Vlog: Kies bewust voor Fiscaal Recht!

Ben jij scholier en overweeg je om Rechtsgeleerdheid te gaan studeren? Dan raden we je zeker aan om alle Kies Bewust vlogs te bekijken. Want ook voor jou als studiekiezer bieden de vlogs veel relevante informatie.Je vindt de vlogs per afstudeerrichting op onze website en op YouTube:- Fiscaal Recht
- Juridische Bestuurskunde
- Internationaal en Europees Recht
- IT-Recht
- Nederlands Recht
- Notarieel Recht
Gohar Karapetian
afgestudeerd in 2015 werkzaam als promovenda bij vakgroep staats- en bestuursrecht
Alumnus Gohar Karapetian: interdisciplinaire benadering van vraagstukken

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in systemen. Hoe werken ze en hoe houden ze zichzelf in stand? Het recht is ook een systeem. De regels kunnen alleen functioneren in verhouding tot elkaar.Bij de tweejarige master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt veel aandacht besteed aan rechtstheoretische, rechtsfilosofische en methodologische vakken...
Deze gaat over de toepassing van het Europees burgerschap in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het schrijven van een zogeheten dissertatie zie ik in zekere zin als een vervolgtraject op de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Waar je als student enkele weken de tijd krijgt om een onderwerp uit te werken in een paper van ongeveer tien pagina’s, krijgt de promovendus doorgaans vier jaar de tijd om iets tot op de bodem uit te zoeken en te vatten in een boek.
De interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarop de nadruk ligt bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek, heb ik bij het maken van mijn keuze aantrekkelijk gevonden. Daarnaast vond ik het plezierig dat je betrekkelijk veel vrijheid en ruimte krijgt bij het invullen van de vakken.
Als je het interessant vindt om vanuit verschillende perspectieven bepaalde aspecten van het recht te bestuderen en daarnaast de mogelijkheid wilt hebben je te specialiseren in één of meer rechtsgebieden, beveel ik deze master zeer aan.Gohar Karapetian is alumnus Rechtswetenschappelijk onderzoek


lees verder ...
Stefan Knol
Alumnus Stefan Knol: 'Dit vakgebied is constant in ontwikkeling door politieke en maatschappelijke invloeden'.

Tijdens mijn bachelor Fiscaal Recht & Economie wist ik al snel dat ik na deze opleiding meer diepgang wilde. Ik heb voor de Rijksuniversiteit Groningen gekozen omdat deze bekend staat als een kwalitatief hoogstaande universiteit op het gebied van (fiscaal) recht.Naast toepassing van ‘de letter van de wet’ heb ik bij de RUG écht geleerd om de gedachte achter de wetsartikelen te begrijpen, een onmisbare kwaliteit voor een fiscalist.Na het schakelprogramma heb ik de master Fiscaal Recht gevolgd en deze heb ik in juni 2018 afgerond...
Zeker op dit moment is de vraag naar goede fiscalisten groter dan het aanbod. Mijn loopbaan is al tijdens mijn studie begonnen, ik heb bij een multinational op de fiscale afdeling mogen werken en aansluitend heb ik in de adviessector een werkstudentschap gedaan. Nu werk ik voor de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën als Tax Talent Trainee (inspecteur/fiscalist). Dit geeft denk ik al aan hoe divers het werkveld is.In de praktijk merk je dat je veel hebt gehad aan je studie, enerzijds heb je een sterke inhoudelijke basis en anderzijds heb je geleerd hoe je nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied volgt en plaatst in het grotere geheel. Daar zit misschien ook wel de charme én de uitdaging van het fiscale vakgebied: het is een vakgebied dat constant in ontwikkeling is door politieke en maatschappelijke invloeden.


lees verder ...
Willemein Grooten
Docent Willemein Grooten: Het vakgebied Fiscaal recht is altijd in beweging en blijft daarom ook altijd interessant.

Als docent Belastingrecht geef ik het vak Erfrecht, Relatievermogensrecht en de Successiewet en enkele vaardigheidsvakken zoals de Studentenrechtbank en het Seminaar Belastingrecht. Hiernaast ben ik scriptie- en stage coördinator en scriptiebegeleider voor de studenten.Wat mij aantrekt in mijn functie als docent is het bijdragen aan de ontwikkeling van de studenten...
Het is een breed vakgebied: het gaat iedereen aan, van particulieren tot grote multinationals. Het raakt de belastingplichtigen op emotioneel en financieel gebied, de belangen zijn vaak groot.
Als je als student geïnteresseerd bent in het recht, in de mens, in (non) profit organisaties en in de overheid, is de keuze voor Fiscaal recht een logische: in deze opleiding komt dit allemaal samen. Met een creatieve en kritische blik leert de student de belastingwetgeving te interpreteren en te beoordelen. De afronding van de opleiding Fiscaal recht zorgt bovendien voor vele en goede carrièremogelijkheden in de adviespraktijk, in het bedrijfsleven en bij de Belastingdienst.


lees verder ...
Redmar Wolf
Hoogleraar Belastingrecht Redmar Wolf: Het Fiscaal recht is een dynamisch en internationaal vakgebied

Na als hoofddocent te zijn begonnen bij de Faculteit Rechten, mag ik mij sinds juli 2018 professor noemen.
Ik verzorg het onderwijs in het bachelorvak omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Ik geef de hoorcolleges en maak de tentamens (en kijk deze ook na, altijd een hele klus).Ik begeleid verder masterstudenten bij het schrijven van hun afstudeerscriptie. Hiernaast houd ik mij bezig met onderzoek op mijn vakgebied; het schrijven van bijvoorbeeld artikelen over recente ontwikkelingen...
Je komt met alle aspecten van onze samenleving in aanraking. En, niet vergeten, belastingheffing is het begin van iedere beschaving. Maar daarbij is het wel van belang dat deze heffing eerlijk en evenwichtig verloopt. In onze opleiding leer je oog te hebben niet alleen voor de belangen van de schatkist, maar ook voor de belangen van de belastingplichtigen.Het mooiste aspect van mijn functie als hoogleraar, is om als docent het verschil te kunnen maken: Studenten enthousiast maken voor je vak. Merken dat studenten 'het hebben begrepen'. Of dat een student er uiteindelijk in slaagt, met jouw begeleiding, om een mooie scriptie af te leveren.Tot slot, over Groningen: Het is een geweldige stad, ik ben altijd weer blij als ik er naar toe mag. Ook de universiteit en onze faculteit voelen als een warm bad... Voor mij gaat niets boven Groningen. Nee, zonder gekheid, ik denk dat de RUG een mooie plek is om te studeren. Bovendien, onze bachelor biedt je een meer dan gedegen basis voor een verdere carrière in de fiscaliteit. Groningen is volgens mij op alle niveaus de beste keuze.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Fiscaal Recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Internationaal en Europees recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
3/19 RUG
Juridische Bestuurskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Notarieel recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
IT-recht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 RUG
Rechtsgeleerdheid
gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 RUG
Nederlands recht
gemiddelde kamerhuur
327 eerstejaars
61% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
525 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/19 Radboud Universiteit
Recht & Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/19 Radboud Universiteit
Rechtsgeleerdheid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/19 Maastricht University
Rechtsgeleerdheid
€ 308 gemiddelde kamerhuur
175 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 UU
Rechtsgeleerdheid
€ 336 gemiddelde kamerhuur
489 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 UU
Utrecht Law College
€ 336 gemiddelde kamerhuur
489 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 Amsterdam UVA
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
700 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
17/19 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
18/19 Tilburg University
Ondernemingsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/19 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
95 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afstuderen heb je toegang tot de master Fiscaal recht. Voor een latere functie in de praktijk op academisch niveau is dat een vereiste. Wil je een andere master gaan doen dan moet je – afhankelijk van de te volgen master – nog extra vakken halen.

Als je besluit door te studeren in de fiscale master kan je er ook voor kiezen om daarnaast of daarvoor een stage te lopen bij een fiscale stagegever. De kennis die je in de afstudeerrichting Fiscaal recht van de bachelor Rechtsgeleerdheid hebt opgedaan, is daarvoor zeker toereikend.Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde studenten fiscaal recht gaan vrijwel altijd door met de master fiscaal recht. Na deze master kun je als fiscaal jurist kiezen voor een carrière bij de belastingdienst, andere overheidsorganisaties zoals de rechterlijke macht, belastingadvieskantoren of elders in het bedrijfsleven. Stop je toch na de bachelor, dan kun je solliciteren op uitvoerende functies bij de belastingdienst of een belastingadvies- of accountantskantoor. Eenvoudige belastingaangiftes kunnen dan deel van het we

Wil je meer weten over jouw kansen op de arbeidsmarkt? Lees dan verder over het onderzoek dat wij hebben verricht naar het werkveld van afgestudeerde studenten (alumni) aan onze faculteit.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusAansprakelijkheid en Verzekering+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam UVAArbeidsrechtgeen aanvullende eisen
RUGArbeidsrecht+ aanv. eisen
ErasmusArbeidsrecht+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Universiteit LeidenArbeidsrecht+ aanv. eisen
Amsterdam UVAArbeid en onderneming part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUArtificial Intelligence+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBurgerlijk recht+ motivatiebrief
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDuale Master Onderneming & Recht dual research+ motivatiebrief
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
UUEuropean Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEuropean Law+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropean Law and Global Affairs+ basiskennis
+ erkende certificaten
+ motivatiebrief
Maastricht UniversityEuropean Law School+ instaptoets
Amsterdam UVAEuropean Private Lawgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEuropese Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFinancieel recht+ motivatiebrief
ErasmusFinancieel Rechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUFiscaal Recht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityFiscaal Recht+ aanv. eisen
Maastricht UniversityFiscaal Recht+ aanvullende vakeisen
RUGFiscaal Recht full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInternationaal en Europees belastingrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVANederlands belastingrechtgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityFood Safety+ cijfergemiddelde
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAGezondheidsrechtgeen aanvullende eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInformatierecht part-timegeen aanvullende eisen
UUInternationaal publiekrechtgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityInternational and European Law+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational and European Law Advanced+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Amsterdam UVAEuropean Union Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInternational Trade and Investment Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPublic International Lawgeen aanvullende eisen
UUPublic International Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic International Law+ aanv. eisen
Tilburg UniversityDigital Innovation in Commerce and Financegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
RUGIT-recht+ aanv. eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Tilburg UniversityLaw and Technologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Migration and Refugee Lawgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUInternational Technology Lawgeen aanvullende eisen
UULegal Research researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 90 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 90 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNederland-Duitsland Studies+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitNederlands Recht+ motivatiebrief
RUGNederlands recht full-time,part-time,dual+ aanv. eisen
UUNotarieel rechtgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitNotarieel recht part-time+ motivatiebrief
Amsterdam VUNotarieel Recht+ aanvullende vakeisen
UUOnderneming en Rechtgeen aanvullende eisen
ErasmusOndernemingsrechtgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOndernemingsrecht+ motivatiebrief
RUGOndernemingsrecht+ aanv. eisen
Tilburg UniversityOndernemingsrecht+ 12 EC pre-master
Amsterdam VUOndernemingsrecht aan de Zuidas+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
RUGOndernemingsrecht-duaal dual+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderzoeksmaster Onderneming & Recht research+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitPolitiek en Parlementgeen aanvullende eisen
RUGPrivaatrecht+ aanv. eisen
UUPrivaatrechtgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVACommerciële rechtspraktijkgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAPrivaatrechtelijke rechtspraktijk part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPubliekrecht research+ motivatiebrief
Amsterdam UVAStaats- en bestuursrecht part-timegeen aanvullende eisen
UUStaats- en bestuursrechtgeen aanvullende eisen
RUGStaats- en bestuursrecht+ aanv. eisen
Amsterdam UVAStrafrechtgeen aanvullende eisen
UUStrafrechtgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitStrafrecht+ motivatiebrief
RUGStrafrecht+ aanv. eisen
ErasmusRecht van de Gezondheidszorggeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityRechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenRechtsgeleerdheid+ aanv. eisen
Amsterdam VURechtsgeleerdheidgeen aanvullende eisen
RUGRechtswetenschappelijk Onderzoek research+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiekgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitStaats- en Bestuursrecht+ motivatiebrief
ErasmusTogamaster+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGTogamaster dualgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

belastingadviseur
belastinginspecteur
diverse functies in het (nationale en internationale) bedrijfsleven
rechterlijke macht en advocatuur
wetenschap en onderwijs
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Prof. Dr. Jan Bouwman

hoogleraar Fiscaal recht

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite