Campus Fryslân

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân zal de komende jaren ca. zes nieuwe masterprogramma's gaan aanbieden en een brede driejarige Engelstalige bacheloropleiding omvatten. Dit betekent dat de studenten zich breed oriënteren in verschillende (verwante) disciplines en vervolgens enkele specialisaties (tracks) kiezen. RUG/CF verzorgt niet één bepaald wetenschapsgebied, maar is gericht op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema's die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio.

Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren is een grote dynamische faculteit in het hart van de stad Groningen. Ruim 5000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde is een inspirerende en internationale academische gemeenschap voor al onze studenten, docenten, alumni en externe relaties.

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel.

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

In het onderzoek en onderwijs aan onze faculteit staat de dynamische wisselwerking tussen religie en cultuur centraal, in heden en verleden, ver weg en dichtbij, in het publieke domein en in de privésfeer.

Faculteit Medische Wetenschappen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft de op één na oudste geneeskundefaculteit van Nederland. Net als de Rijksuniversiteit Groningen werd de faculteit in 1614 opgericht.

Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is een modern, internationaal georiënteerd instituut met een vier eeuwen lange traditie.

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is een groeiende faculteit met een open karakter en korte lijnen tussen staf en studenten.

Faculteit Wijsbegeerte

De Faculteit Wijsbegeerte is een zelfstandige, bloeiende en veelzijdige faculteit.

Faculty of Science and Engineering

De Faculty of Science and Engineering (FSE) biedt onderdak aan een breed scala aan disciplines en onderzoeksvelden.

University College Groningen

With a solid foundation of 400 years in science, there is now a faculty at the University of Groningen with a different, more broader outlook on the future: University College Groningen.

University of Groningen Business School