Deze opleiding

Deze opleiding geeft inzicht in de positie van de minderjarige in het civiele, straf- en bestuursrecht, waarbij internationale kinderrechten centraal staan.

open_in_newwebsite

locatieLeiden
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66474
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
De eenjarige masteropleiding is uniek in Nederland en richt zich op studenten die interesse hebben in de rechten van het kind en de positie van de minderjarige in het recht.

De opleiding is nationaal en internationaal georiënteerd en speelt in op recente maatschappelijke ontwikkelingen. De master heeft een sterk juridisch accent, maar heeft ook oog voor de invloed van andere disciplines op het jeugdrecht, zoals de sociale wetenschappen.

Afgestudeerden hebben inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het jeugdrecht zich ontwikkelt en manifesteert. Zij zijn vertrouwd met de grondslagen en beginselen van kinderrechten vanuit mensenrechtelijk perspectief en met de nationale en internationale herkomst hiervan.

Het onderwijs is Nederlandstalig.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
In de master Jeugdrecht leer je om juridische casuïstiek van verschillende kanten te belichten.
Bijvoorbeeld in het geval van kindermishandeling, kan de verdachte strafrechtelijk worden vervolgd, maar ook een bestuursrechtelijk huisverbod krijgen. Verder kan jeugdhulp worden ingeschakeld en kunnen verschillende privaatrechtelijke kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgesproken door de rechter. Het rechtsgebied overstijgende karakter van het jeugdrecht komt volop naar voren in het masterprogramma. Met een constante focus op de rechtspositie van de minderjarige, ontwikkel je gedegen kennis en inzicht in het privaatrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal recht. Met deze master word je dan ook opgeleid tot een breed ontwikkeld jurist, gespecialiseerd in het jeugdrecht, die goed toegerust de arbeidsmarkt op kan.

honours-/excellence program Leiden Leadership Programme

Het Leiden Leadership Programme (LLP) is een honours programma van 15 EC boven het reguliere master curriculum. Het programma bestaat uit trainingen, seminars en een praktijkopdracht.

Zoek je nog meer uitdaging naast je Leidse masteropleiding? Durf je over de grenzen van je eigen master te kijken? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je je leiderschapskwaliteiten. Je volgt seminars en trainingen en je voert in een klein, multidisciplinair team een praktijkopdracht uit voor een bedrijf of organisatie. Je krijgt onderwijs van wetenschappers én ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven.
Voor wie? Je hebt:

  • Goede studieprestaties in je bacheloropleiding;
  • De ambitie en motivatie om je leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen;

Een brede belangstelling (interdisciplinair).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/jeugdrecht/toelating-en-aanmelding
toelatingseisen

basiskennis
Zie www.unileidenmasters.nl voor meer informatie.

vooropleiding
WO bachelor in Rechtsgeleerdheid of een vergelijkbare opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
350kamerhuur in Leidenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1218totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

98 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
27713 studenten aan de Universiteit Leiden
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ELSA Leiden
De grote kracht van ELSA is haar uitgestrekte Europese netwerk. De activiteiten die ELSA organiseert zijn onder te verdelen in drie categorieën; Academic Activities, Seminars & Conferences en STEP (Student Trainee Exchange Programme).

Op kamers in Leiden

31058studenten studerend
12630studenten woonachtig   
€ 350gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Thijs Hannema
Bruning

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.5
inhoud4.24.2
docenten4.24.2
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De opleiding heeft civiel effect en biedt daarom goede kansen op de arbeidsmarkt. De opleiding biedt in de eerste plaats een brede basis voor juristen die zich na de masterstudie willen richten op de advocatuur, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. In de tweede plaats biedt de opleiding mogelijkheden voor functies bij bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, beleidsfuncties bij de (rijks)overheid, of functies bij non-profitorganisaties.

Contact

Studielijn Universiteit Leiden
E: studielijn@leidenuniv.nl
T: +31 (071)5271111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite