Deze opleiding

De UvA-bachelor Theaterwetenschap richt zich op onderzoek naar theater in Europa, de Verenigde Staten en het Nederlandse taalgebied. Je bestudeert het theater uit vroegere eeuwen, en modern theater.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56702
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als theaterwetenschapper bestudeer je hoe een voorstelling tot stand komt. Of het nu gaat om toneel, opera, cabaret of dans: altijd spelen acteurs direct voor een publiek. Er ontstaat dan iets magisch. En dat is iedere voorstelling weer anders. Theater is een complex geheel van tekst, regie, decor, kostuums, belichting en het spel van de acteurs.
Theaterwetenschap is een academische studie, maar je komt veel in de theaterpraktijk. Je maakt voorstellingen, schrijft toneelstukken of recensies, bewerkt proza tot drama en maakt een dramaturgisch concept voor een voorstelling.
Voor deze studie moet je een brede culturele belangstelling hebben en zelfstandig kunnen werken. Theaterwetenschap is geen beroepsopleiding tot regisseur, acteur of decorontwerper, hiervoor is een theaterschool of kunstacademie geschikter. Wil je later gaan werken als bijvoorbeeld dramaturg, recensent of programmeur van voorstellingen, dan zit je bij ons goed.
Amsterdam is een uitstekende plek voor deze opleiding: hier zijn talloze grote en kleine theaterzalen en bijna alle voorstellingen die in Nederland gespeeld worden, kun je in Amsterdam zien. De opleiding is gehuisvest in het Universiteitstheater van de UvA.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • De UvA heeft de enige academische opleiding Theaterwetenschap in Nederland, met een eigen Universiteitstheater.
  • Amsterdam telt veel theaterzalen en theatergroepen. Het onderzoeksobject van de theaterwetenschapper, de voorstelling, is in Amsterdam dan ook altijd dichtbij.
  • Theaterwetenschap werkt nauw samen met de Academie voor Theater en Dans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en andere theateropleidingen in binnen- en buitenland.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Cultuur en samenleving
Inleiding in de dramaturgie
Inleiding in de Europese en Nederlandse drama- en theatergeschiedenis 1: tot 1800
Inleiding in de theaterwetenschap
Theateranalyse

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

105 studenten volgen deze opleiding
80% daarvan is vrouw
26 eerstejaars gestart in 2017
88% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Nieuwe Doelen

Dramaturgie, Theaterwetenschap

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.6
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 41 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Zeker in een stad als Amsterdam kunnen afgestudeerde kunst- en cultuurwetenschappers goed uit de voeten. Afgestudeerde theaterwetenschappers werken als dramaturg, programmeur, recensent, beleidsmedewerker en docent. Mogelijke werkgevers zijn culturele instellingen als theatergezelschappen, theaters en festivals, maar ook organisatiebureaus, redacties van diverse media, de overheid en het onderwijs.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVAArt Studies researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAArtistic Research researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAInternational Dramaturgygeen aanvullende eisen
Amsterdam UVATheatre Studiesgeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVADramaturgiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Kunstgeschiedenis en Culturele en kunstzinnige vorming educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
docent
dramaturg
programmeur
recensent
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Bg2
T: 020 -525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite