Deze opleiding

Wilt u uw ervaring als gebruiker van de zorg inzetten voor lotgenoten? Werkt u als ervaringswerker en wilt u uw kennis en vaardigheden verdiepen?
De opleiding bereidt studenten voor op functies in de GGZ en de verslavingszorg en is gericht op herstel en empowerment van mensen die in hun ontwikkeling/functioneren worden belemmerd of gestoord.


open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaAd
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code80086
In de opleiding worden de deelnemers aangesproken op de kennis die ligt opgesloten in hun ervaringen en hun ervaringsdeskundigheid. Het gaat om 'persoonlijke kennis' die vaak niet verwoord is of zelfs niet verwoord kan worden: impliciete, belichaamde kennis. Daarmee is de persoon van de deelnemer zelf, met zijn/haar emotioneel verwerkte ervaring een belangrijk leermiddel.
Naast kennis en vaardigheid verbonden met de persoonlijke ervaring in het leven met een beperking en het herwinnen van de regie over het eigen leven zijn door de student en werkveld ingebrachte kenmerkende beroepssituaties een tweede steunpunt voor het curriculum. Kenmerkende beroepssituaties zijn zich in de praktijk van de ervaringswerker voordoende situaties, waarbij de werker handelt op basis van keuzes en beslissingen. Binnen de kenmerkende beroepssituaties worden de opleidingskwalificaties ontwikkeld, verbreed en verdiept.
Naast het verwerven van nieuwe kennis, herstelondersteunende en empowerende vaardigheden gaat het om de ontwikkeling van reflectieve vaardigheden, communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.

Waarom aan de Hanze?

Enige associate degree Ervaringsdeskundige in de Zorg in Nederland.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe Ad wordt in deeltijd aangeboden en duurt in principe twee jaar. Naast een vaste dag in de week waarop u werkt aan opdrachten, colleges volgt en vaardigheden traint, moet u min. 8 uur in jaar 1 en min. 16 uur in jaar 2 (betaald of onbetaald) werken in het werkveld. Deze leerwerksituatie is onderdeel van het studieprogramma. Veel van wat in de programma's op school aan de orde komt wordt hier toegepast en geoefend.
1e jaar Het eerste jaar is opgebouwd rond thema's. Voor het eerste jaar zijn de thema's:
Blok 1: Oriëntatie op ervaringsdeskundigheid

Blok 2: Oriëntatie op maatschappelijke vraagstukken 

Blok 3: Empowerment en vraagsturing

Blok 4: Emanciperend werken

Vakken die in het eerste jaar aan de orde komen, zijn o.a.: herstel & empowerment, herstelondersteunend omgaan met psychische aandoeningen, agogische vaardigheden, vraagsturing, psychologie en sociologie.
periode
Zie omschrijving jaar 1 en 2.
2e jaar Ook het tweede jaar is opgebouwd uit thema's:
Blok 1: De ervaringsdeskundige in zijn context 1
Blok 2: De ervaringsdeskundige in zijn context 2
Blok 3: De ervaringsdeskundige als coach
Blok 4: De ervaringsdeskundige als innovator
Vakken die in het tweede jaar aan de orde komen, zijn o.a.:Praktijkgericht onderzoek, Herstelondersteuning, Beleid en Advies, Ethiek, Coactief coachen, Motiverende gespreksvoering, Rehabilitatie en sociale inclusie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, tentoonstelling, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studielast
Inclusief leerwerkomgeving.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 september 2020
wettelijk tarief : € 1929 (€965 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 3240

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 september 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

toelatingsgesprek

motivatiebrief

studie kosten
bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

73 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
12 eerstejaars gestart in 2017
83% daarvan is vrouw
29062 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Hanze
Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Fontys
Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 HAN
Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 HvA
Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.43.5
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Ervaringsdeskundigen zijn een nieuw fenomeen binnen de gezondheidszorg. GGZ Nederland heeft dit tot een van haar speerpunten gemaakt om ervaringsdeskundigen aan het functiehuis toe te voegen.

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Hanze Studiekeuze Advies
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite