43 resultaten

Schouten & NelissenAlgemeen kwaliteitsmanagement en auditing deeltijd Schouten & Nelissen
* Speel een belangrijke rol in het auditproces van je organisatie * Professioneler audits uitvoeren na veel oefenen met rollenspellen * Leer processen, protocollen en werkinstructies up-to-date h
Basis van kwaliteitsmanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Ontdek de voorwaarden voor succcesvol kwaliteitsmanagement * Gedegen wetenschappelijk basis door breed perspectief op het vakgebied * Inzicht in de toepassing binnen je eigen organisatie
Conflictmanagement (Mediator 1) deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kunt op effectieve wijze in een arbeidsconflict bemiddelen en beïnvloeden vanuit communicatieve processen en de interactie * Je hebt een onderbouwde visie op conflicten en de daarmee verbonden
Schouten & NelissenContinue verbetering deeltijd Schouten & Nelissen
* Werk projectmatig en systematisch aan afdelingsprocessen * Vergroot de effectiviteit en efficiëntie van je afdeling en organisatie * Gesmeerde processen door meer daadkracht en betere vaardighe
Schouten & NelissenDe trainer als persoon deeltijd Schouten & Nelissen
* Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen * Hoe ga ik om met lastige of onverwachte situaties * Hoe ga ik om met spanning of innerlijke belemmeringen
Schouten & NelissenDe trainer en de groep deeltijd Schouten & Nelissen
* Je hebt behoefte aan een verdiepingsslag in het werken met het groepsproces * Je hebt behoefte aan het omgaan en benutten van de groepsdynamica en interventiestijlen * Je wilt meer inzicht krij
Schouten & NelissenDe trainer en zijn didactische vaardigheden deeltijd Schouten & Nelissen
* Als beginnend trainer moet je je weg nog vinden in de diverse leervormen * Wanneer kies je voor een rollenspel en wanneer voor een discussie * In deze training leer je hoe jouw groep het meeste
Evidence informed coaching deeltijd Schouten & Nelissen
* Je weet niet alleen hoe coachen werkt, maar ook waarom * Je kent de recente ontwikkelingen op het gebied van coachingsinterventies * Geef je vertrouwen doordat je inzicht hebt in belangrijke as
Inrichting van kwaliteitsmanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Kwaliteitsmanagement succesvol toepassen in je dagelijkse praktijk * Toegevoegde waarde bieden in je organisatie * Met kwaliteitsmanagement rekening houden met type organisatie, bedrijfsinricht
Inzicht in kwaliteit en risico's deeltijd Schouten & Nelissen
* Meer inzicht in kwaliteit door meten op diverse niveaus * Bewust kiezen uit de diverse tools en technieken voor monitoring * Stevige basis voor continue verbetering van je organisatie
Schouten & NelissenInzicht in processen deeltijd BCN Utrecht Daltonlaan
* Krijg inzicht in de prestatie- en beheersingsfactoren van een proces * Efficiëntere bedrijfsvoering door processen continu te verbeteren * Ervaar de rol van processen in een simulatiegame
Schouten & NelissenLean Management deeltijd Regardz Berghotel Amersfoort
* Meer waarde toevoegen door overbodige stappen in het proces te verwijderen * Bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever inrichten * De kwaliteit en de performance van jouw organisatie verhogen
Schouten & NelissenLean Sensei deeltijd Regardz La Vie Utrecht
* Vergroot je kennis van Lean-technieken en verandermanagement * Effectiever projecten uitvoeren door een volledig Lean-programma op te zetten * Integreer een verbeterfilosofie in de strategie va
Schouten & NelissenLeergang Kwaliteitsmanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Inzicht in alle facetten van kwaliteitsmanagement * Ga zorgvuldig en effectief om met kwaliteitsvraagstukken * Betere prestaties door verbetertrajecten procesmatig te begeleiden
Schouten & NelissenLeergang Lean Six Sigma Black Belt deeltijd unknown
* Beheers alle facetten van Lean Mananagement en Six Sigma * Snel resultaat: groei van Green Belt direct door naar Black Belt * Optimale synergie creëren door Lean en Six Sigma te integreren
Schouten & NelissenLeergang Lean Six Sigma Green Belt deeltijd unknown
* Beheers alle facetten van Lean Management en Six Sigma * Beter resultaat en structurele veranderingen door sneller tot de kern te komen * Integreer Lean en Six Sigma en creëer optimale synergie
Schouten & NelissenLeergang Procesmanagement deeltijd BCN Utrecht Daltonlaan
* Maak gebruik van de voordelen van een procesmatige benadering * Stem processen doelmatig en efficiënt op elkaar af * Geef resultaatgericht leiding aan het procesteam
Schouten & NelissenLeergang Six Sigma Black Belt deeltijd unknown
* Word Green Belt en groei direct door naar Black Belt * Maak je ambities als Black Belt op korte termijn waar * Complexe verbetertrajecten aansturen door betere vaardigheden
Leraar Algemene Economie / Bedrijfseconomie deeltijd Leeuwarden
Alles draait alleen nog maar om de economie, wordt wel eens gezegd. Het economisch belang telt zwaar in onze samenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk:'economisch belang'? Hoe werkt 'de economie'?
HANLeraar Biologie - Eenjarige kopopleiding VT voltijd Nijmegen
Wil jij leraar worden in 1 jaar? Dat kan bij de HAN! Als je recent een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond die aansluit bij een schoolvak, kun je namelijk al in 1 jaar je tweedegraads onderwijsbevoegdh
HANLeraar Natuurkunde deeltijd deeltijd Nijmegen
Er zijn maar weinig beroepen waarbij de persoon er zo toe doet als in het beroep leraar. Aan jou de dankbare taak om elke unieke jongere te begeleiden en voor te bereiden op een plaats in de maatschap
HANLeraar Scheikunde deeltijd deeltijd Nijmegen
De opleiding Leraar Scheikunde leidt je op tot tweedegraads docent. Als docent geef je niet alleen les. Je motiveert leerlingen en stimuleert ze in hun ontwikkeling op het vakgebied scheikunde.
WindesheimLerarenopleiding Economie voltijd 
WindesheimLerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) voltijd 
WindesheimLerarenopleiding Wiskunde voltijd 
Leren en innoveren deeltijd Schouten & Nelissen
* Je brengt mensen in beweging door dat je (collectief) leren op de werkplek stimuleert * Je kent de belangrijkste psychologische en neurowetenschappelijke theorieën over leren * Je kent meerdere
Master Human Development deeltijd unknown
* Verdiep je theoretische kennis over psychologie, organisatiekunde en HRM * Studeren in je eigen tempo met een modulaire opbouw * Veranker je kennis in de praktijk met gebruik van eigen casuïsti
Master Kwaliteitsmanagement deeltijd unknown
* Gefundeerd advies aan de organisatie over strategische kwaliteitsvraagstukken * Begeleid veranderingen en verbeteringen soepel en slagvaardig * Studeren in je eigen tempo met een modulaire opbo
Mediation (Mediator 2) deeltijd Schouten & Nelissen
* Je bent een neutrale mediator die beschikt over de juiste basishouding * Je kan professioneel verschillende bemiddelingsvaardigheden toepassen * Je kent het MfN regelement en je kan de gedragsr
Onderzoek in organisaties deeltijd Schouten & Nelissen
* Betere onderzoeksrapporten door meer structuur en duidelijke formulering * Alle ins en outs van onderzoeksmethodologie en dataverwerking * Uitgebreide inleiding in centrale begrippen voor onder
Organisatietheorie en strategisch HRM deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kent diverse organisatietheorieën, zoals systeemtheorie, netwerktheorie en de antropologische benadering * Je bent een professional die organisatie- en personeelsvraagstukken in de context ana
Premaster aanvullende opdracht deeltijd unknown
* Zet je premaster om naar de mastermodule Psychologie en persoonskenmerken * Extra opdracht (2 ECTs) oud-deelnemers aan premaster Psychologie in 7 dagen * Realiseer leerdoelen horend bij masterm
Schouten & NelissenProcesanalyse en -optimalisatie deeltijd BCN Utrecht Daltonlaan
* Processen optimaal op elkaar afstemmen * Beter leidinggeven aan het verbeteren van processen * Direct aan de slag met een proces in je eigen organisatie
Schouten & NelissenProcesgerichte statistiek deeltijd Schouten & Nelissen
* Betere processen op basis van betrouwbare feiten en cijfers * Maak gefundeerde beslissingen en hanteer de juiste methoden en technieken * Leer gegevens zorgvuldig te analyseren en interpreteren
Professioneel adviseren deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kent de rollen, fasen en interventies in het adviesproces * Je bent professioneel doordat je effectief verschillende interventies en stijlen inzet * Je hebt nog betere professionele adviesva
Psychologie en persoonskenmerken deeltijd Schouten & Nelissen
* Inzicht in psychologische processen en de werking van het brein * Beter begrip voor gedrag van mensen in organisaties * In vogelvlucht door de wetenschap van de psychologie
Psychologie en verandermanagement deeltijd Schouten & Nelissen
* Je hebt inzicht in de dynamiek en complexiteit van verandervraagstukken * Je pakt verandervraagstukken vanuit meerdere perspectieven aan * Je gaat overtuigd om met verandervraagstukken in jouw
Psychologie van mensen in organisaties deeltijd Schouten & Nelissen
* Je hebt grip op hoe mensen functioneren binnen organisaties * Je kent de factoren die van invloed zijn op het functioneren van mensen in organisaties * Je weet hoe de psychologische processen v
Schouten & NelissenResultaten bereiken met jouw team deeltijd Schouten & Nelissen
* Ontwikkel en versterk de kwaliteiten van je team * Leer effectiever communiceren met je teamleden * Ontdek én oefen verschillende stijlen van leidinggeven
Schouten & NelissenSix Sigma Black Belt voor Green Belts deeltijd Schouten & Nelissen
* Beter bedrijfsresultaat door het verschil te maken als verandermanager * Beter sturen en sneller afronden van complexe verbetertrajecten * Vertolk een cruciale rol binnen Lean Six Sigma-program
Schouten & NelissenSix Sigma Green Belt deeltijd Schouten & Nelissen
* Betere bedrijfsvoering door processen te optimaliseren * Grotere klanttevredenheid en significante besparing op de kosten * Kom sneller tot de kern en voer veranderingen structureel door
Systematisch verbeteren en innoveren deeltijd Schouten & Nelissen
* Maak kennis met de belangrijkste benaderingen van verbetermanagement * Geslaagde innovaties door de juiste technieken te kiezen * Meeste effect door gefundeerde keuze van de juiste techniek
Teamcoaching en groepsinterventies deeltijd Schouten & Nelissen
* Je kent de belangrijkste concepten en theorieën op het gebied van groepsdynamica * Je weet welke machtsverhoudingen en teamprocessen spelen bij besluitvorming door groepen * Je kunt interventie