Deze opleiding

Tijdens de bachelor Hebreeuwse taal en cultuur leer je de taal en maak je kennis met de godsdienst en cultuur van het Jodendom.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Hebreeuws
opleidingsduur54 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50901
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Het Hebreeuws en de Joodse cultuur hebben een bewogen geschiedenis. Een geschiedenis die zich kenmerkt door de diaspora, de verspreiding van de Joden over het Midden-Oosten, Afrika, Europa en Amerika. Overal namen de Joden lokale gebruiken over, zonder daarbij hun religieuze tradities wezenlijk te veranderen. En hoewel ze overal de taal van hun omgeving gingen spreken, bleef het Hebreeuws een centrale rol vervullen in de Joodse cultuur.
Dit maakt de studie Hebreeuwse taal en cultuur bij uitstek interessant. Zeker in Amsterdam, vanoudsher het centrum van het Joodse leven in Nederland. Amsterdam bezit belangrijke bibliotheekcollecties, zoals die van de Ets Haim/Livraria Montezinos en de Bibliotheca Rosenthaliana.
De Universiteit van Amsterdam heeft al drie eeuwen lang een traditie op het gebied van de Semitische talen Hebreeuws en Arabisch. De bachelor Hebreeuse taal en cultuur biedt een wisselwerking tussen wetenschap, maatschappij en cultuur en de academische bestudering daarvan.
De opleiding bevindt zich in het centrum van Amsterdam.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% he
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

5 studenten volgen deze opleiding
40% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Hebreeuwse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 1 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden Hebreeuwse taal en cultuur komen terecht in beroepen als:

 • tolk/vertaler
 • pr-functionaris
 • beleidsmedewerker
 • voorlichter.

Mogelijke werkgevers zijn:

 • bedrijven met vestigingen in Israël
 • het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • musea en archieven (bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum)
 • bibliotheken en culturele instellingen;
 • uitgeverijen
 • vertaalbureaus
 • Joodse instellingen
 • de media.

De vraag naar afgestudeerde hebraïsten is niet heel groot.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
Amsterdam UVALerarenopleiding Hebreeuws part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLinguistics+ basiskennis
+ aanvullende vakeisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVALiterary Studies (research MA) researchgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Amsterdam UVAVertalengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Onderwijsbalie Fgw
T: 020 525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite