Deze opleiding

Griekenland is een land van eeuwenoude tradities, van poëzie en levendige politieke discussies. Een land tussen Oost en West met een veelbewogen geschiedenis.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56814
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In deze bachelor leer je de Nieuwgriekse taal en cultuur grondig kennen: van Homerus tot de 20ste-eeuwse dichters Kavafis en Seferis, van het klassieke Athene tot de moderne hoofdstedelijke metropool, van de geïnspireerde taal van de evangelisten tot de levendige debatten van de huidige Grieken.
In de UvA-bachelor Nieuwgriekse taal en cultuur leer je Nieuwgrieks spreken, lezen en verstaan en maak je kennis met de cultuurvormen, literatuur en historische achtergronden en ontwikkelingen van het moderne Griekenland en Cyprus. Bij taalverwerving ligt het accent op de actieve taalbeheersing (spreken, schrijven en ook vertalen). Bij taalkunde maak je kennis met de moderne taalkunde. Daarnaast volg je colleges Nieuwgriekse letterkunde, waarbij de literatuur van de negentiende en twintigste eeuw voorop staat.
De UvA beschikt over een van de rijkste bibliotheken Nieuwgrieks in West-Europa. De opleiding is kleinschalig en kent een informele sfeer. Binnen je bachelor is er vrije keuzeruimte die je kunt benutten om een periode in Griekenland te studeren.
Na je bachelor kun je aan de UvA blijven en kiezen voor een mastersprogramma op het gebied van taalkunde of literatuur.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

  • Nieuwgriekse taal en cultuur aan de UvA is de enige universitaire bacheloropleiding in Nederland en België die zich richt op de hedendaagse Griekse samenleving en cultuur, de regionale context, Europa en Turkije.
  • Naast taalverwerving en literatuur verdiep je je ook in internationale betrekkingen en migratieproblematiek.
  • In je 3e jaar kun je voor specialisatie of verbreding kiezen, binnen of buiten je vakgebied, denk bijvoorbeeld aan journalistiek, Mediterrane studies of kunstgeschiedenis.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Cultuurkunde I: Byzantijnse geschiedenis & Onderzoeksvaardigheden
Cultuurkunde II: Nieuwgriekse geschiedenis & wetenschappelijk schrijven
Inleiding literatuurwetenschap & Inleiding Nieuwgriekse letterkunde
Inleiding taalwetenschap & Inleiding Nieuwgriekse taalkunde
Nieuwgriekse taalverwerving

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honoursprogramma FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) biedt een honoursprogramma voor bachelorstudenten die meer willen en aankunnen dan het reguliere programma.

Door het volgen van het Honoursprogramma kun je je verder verdiepen of juist verbreden tijdens je studie. Als je het programma van 30 EC (extra op de reguliere 180 EC) met succes afrondt, worden de behaalde resultaten vermeld op het supplement van je bachelordiploma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
57% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nieuwgriekse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 2 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Een universitaire talenstudie leidt je op voor veel meer dan één specifiek beroep. Je bent uiteraard inzetbaar in banen op je specifieke vakgebied, maar ook breder, in functies die een kritische, zelfstandige en leergierige geest vereisen. Afgestudeerden Nieuwgriekse taal en cultuur gaan werken bij de overheid, persbureaus en mediabedrijven, de Europese Unie, taleninstituten en vertaalbureaus, Griekse instanties, de toeristische sector, het bedrijfsleven en boekhandels en uitgeverijen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden Nieuwgriekse taal en cultuur gaan in veel gevallen werken als docent, onderzoeker, tolk/vertaler, beleidsmedewerker, woordvoerder of voorlichter.
beroepen: tolk/vertaler,beleidsmedewerker,voorlichter,diplomaat

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Latijn en Klassieke en culturele vorming educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALanguage and Educationgeen aanvullende eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
diplomaat
tolk/vertaler
voorlichter
bron: StudieData

Contact

T: 020 -525 4484
Onderwijsbalie Fgw
T: 020 525 4952
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite