Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Universiteit van Amsterdam A Peaceful Mind voltijd 30 15 Mar 2018
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Afrondende Opdrachten Kostendeskundige Infra deeltijd 24
Universiteit van Amsterdam Alcohol, Drugs and Addiction voltijd 30 21 Oct 2017
Universiteit van Amsterdam Amsterdam Global City 1: Trade, Culture and Power from 1500-1800 voltijd 30 15 Mar 2015
Universiteit van Amsterdam Amsterdam Global City 2: Trade, Culture and Power from 1800-2018 voltijd 30 01 Apr 2018
Universiteit van Amsterdam Architecture programme - Amsterdam/Rotterdam: Exploring Identity voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Basiskennis Kostenramingen Infra deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Buurtsportcoach deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Buurtsportcoach incompany deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Coach-scan Traject deeltijd 12
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Economische waarde van Sport deeltijd 15
Erasmus Universiteit Rotterdam Framing deeltijd 30 21 Nov 2018
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Introductie in de Elektrotechniek deeltijd 25
Universiteit van Amsterdam Introduction into Sexuality Studies voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Introduction to Research Methodology and Design voltijd 30 01 Apr 2018
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ISAK level 1 deeltijd 12
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ISAK level 2 deeltijd 6
Universiteit Twente Masterclass 21e eeuw Publieke Manager deeltijd 25
Universiteit Twente Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector deeltijd 25
Universiteit van Amsterdam Migration & Integration: Refugees, Rights, & Realities voltijd 30 21 Oct 2017
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Ontwerpdeskundige Hoogspanning deeltijd 24
Universiteit van Amsterdam Planning the Cycling City voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Pre-university Honours Programme - the Urban Toolkit: Exploring the City voltijd 25 15 Apr 2018
Erasmus Universiteit Rotterdam Process Mining deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Security Governance & Conflict Resolution voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Sexuality, Culture and Society (Summer programme) voltijd 30 21 Oct 2017
Universiteit van Amsterdam Social & Spatial dimensions of the city: Amsterdam, a case study voltijd 30
Universiteit van Amsterdam The Circular City: Towards a Sustainable Urban Ecosystem voltijd 30 21 Oct 2017
Universiteit van Amsterdam The Urban Food Experience: Exploring Food and the City voltijd 30 21 Oct 2017
Universiteit van Amsterdam Urban Studies: Planning & Living in Cities voltijd 26 21 Oct 2017
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Workshop Presenteren deeltijd 12
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zomeropfriscursus Wiskunde deeltijd 25