Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Universiteit van Amsterdam Advanced Summer Institute om Sexuality, Culture & Society voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Afrondende Opdrachten Kostendeskundige Infra deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Arbeidsrecht deeltijd 12
Universiteit van Amsterdam Architecture programme - Amsterdam/Rotterdam: Exploring Identity voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Basiskennis Kostenramingen Infra deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Begeleiden met behulp van video-opnamen deeltijd 15
Universiteit van Amsterdam Behavioral Macro and Complexity voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Bloedglucoseregulatie door middel van insulinepomptherapie en continue glucosemetingen deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Bootcamp Contentmarketing deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Building Brands and Influencing Behaviour voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Casemanagement deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Coach-scan Traject deeltijd 12
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Communicatie met mensen met beginnende dementie deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Communiceren via e-mail (cursus) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Coördinator Taal deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Cursus voor intervisiebegeleiders deeltijd 15
Erasmus Universiteit Rotterdam Data Science & Predictive Machine Learning deeltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Design thinking in het publieke domein deeltijd 18
Universiteit van Amsterdam Digitale Marketing en Communicatie Masterclass deeltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Duurzame financiering (Sustainable Finance) voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Economics and Game Theory voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Economische waarde van Sport deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Eet-en drinkproblemen bij kinderen 1 deeltijd 20
Maastricht University Effectief Leiderschap voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Expert jonge kind (opleiding) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Gedragsverandering deeltijd 25
Universiteit van Amsterdam Grote Denkers over Onderwijs Masterclass deeltijd 10
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hodson & Paden deeltijd 20
Rijksuniversiteit Groningen Inspiring Data Scientist deeltijd 10
Erasmus Universiteit Rotterdam Integraal Data- en Document Management deeltijd 18
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Intensieve zomercursus voor Duitstaligen (B2) deeltijd 20
Maastricht University International Finance and Control Campus voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Introduction to Sexuality Studies voltijd 30
Erasmus Universiteit Rotterdam Ketenregie in de Energietransitie voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leertraject voor schoolopleiders deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leraar Montessorionderwijs basisbekwaam (opleiding) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leren en veranderen met technologie deeltijd 24
Universiteit van Amsterdam Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen deeltijd 40
Rijksuniversiteit Groningen Management & Economie in Zorg en Welzijn deeltijd 16
Universiteit van Amsterdam Masterclass Contentmarketing deeltijd 40
Universiteit van Amsterdam Masterclass Issuesmanagement & Communicatie deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Masterclass Omgevingspsychologie deeltijd 36
Universiteit van Amsterdam Migration & Integration: Refugees, Rights, & Realities voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Mindfulness and Compassion-based Interventions voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Module De Betekenisvolle Leraar deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Module International Teacher Programme (ITP) deeltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Module Interventiekunde deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Module Leraar Economie: vakdidactiek deeltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Module Lightweight Structural Vehicle Design deeltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Module Oriënterende Wiskunde deeltijd 28
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Motiverende Gespreksvoering incompany (basis) deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Ontwerpdeskundige Hoogspanning deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) deeltijd 8
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen deeltijd 18
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen PDG Pedagogisch Didactisch Getuigschrift deeltijd 14
Universiteit van Amsterdam Planning the Cycling City voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Power to the People: Activism and Grassroots Organizing voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Pre-University Honours Programme: Humanities & Social Sciences voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Pre-university Honours Programme: Urban Studies voltijd 25
Erasmus Universiteit Rotterdam Privacy, Data Governance en de AVG deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Privacy: The Next Step Masterclass deeltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Process Mining voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Schrijven van beleid en advies deeltijd 15
Universiteit van Amsterdam Security Governance & Conflict Resolution voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Social & Spatial dimensions of the city: Amsterdam, a case study voltijd 30
Rijksuniversiteit Groningen Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak deeltijd 15
Tilburg University Summer Course 2019: Spanish Intermediate voltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Summer Course in Corporate Communication voltijd 35
Universiteit van Amsterdam Summer Institute on Addiction voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taal- en Schakeljaar voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Engels (B2) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Engels: Academic Writing deeltijd 1
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Engels: Cambridge Advanced (C1) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Italiaans (A1) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Nederlands A1-A2 (intensief) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Nederlands A1-A2 (regulier) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Nederlands A2-B1 (intensief) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Nederlands B2-C1 (regulier) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcursus Spaans (A1) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Teamcoaching deeltijd 16
Universiteit van Amsterdam The Circular City: Towards a Sustainable Urban Ecosystem voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Toekomst van de Stad Masterclass deeltijd 18
Universiteit van Amsterdam Urban Studies: Planning & Living in Cities voltijd 26
Universiteit van Amsterdam Urban Studies: Sense, Space & Strategy voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Vakleraar bewegingsonderwijs deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Verdiepingscursus voor onderzoeksbegeleiders (cursus) deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Vervolgcursus voor werkplekbegeleiders vo en mbo deeltijd 16
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voeding en nierziekten (basis) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Waterstof deeltijd 25
Erasmus Universiteit Rotterdam Winter Course in Corporate Communication voltijd 35
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zakelijke correspondentie deeltijd 12
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zomercursus Duits (B1/B2) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zomercursus Engels (B1) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zomercursus Engels (B2) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zomercursus Engels (C1) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zomeropfriscursus Wiskunde deeltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zorgconsulent palliatieve zorg deeltijd 21