Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
NHL Stenden Hogeschool 21st Century Challenge deeltijd 25
NHL Stenden Hogeschool Aanvankelijk lezen: 95% AVI E3 deeltijd 18
TIAS School for Business and Society Advanced Leiderschap & Management Programma deeltijd 30
Universiteit van Amsterdam Advanced Summer Institute om Sexuality, Culture & Society voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Afrondende Opdrachten Kostendeskundige Infra deeltijd 24
Universiteit van Amsterdam AI in het publieke domein deeltijd 25
Van Hall Larenstein Ambassadeur leefbare stad deeltijd 16
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Arbeidsrecht deeltijd 12
Universiteit van Amsterdam Arcane Worlds: New Frontiers in the Study of Esotericism voltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Basiskennis Kostenramingen Infra deeltijd 24
NHL Stenden Hogeschool Basistraining voor (vak)coaches en werkplekbegeleiders deeltijd 16
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Beeldcoaching deeltijd 8
Universiteit van Amsterdam Beleidsonderzoek voor Nieuwe Tijden deeltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Beyond HR: People, Culture and Transformation voltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Bloedglucoseregulatie door middel van insulinepomptherapie en continue glucosemetingen deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Bootcamp Omgevingspsychologie avondonderwijs 20
Universiteit van Amsterdam Building Brands and Influencing Behaviour voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Casemanagement deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Collective Intelligence deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Collegereeks Duurzaamheid in Perspectief voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Collegereeks Gedragsverandering avondonderwijs 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Communiceren via e-mail deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Cursus voor intervisiebegeleiders deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De Betekenisvolle Leraar deeltijd 24
Universiteit van Amsterdam De vaststellingsovereenkomst voltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Deep Learning voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Diabetesmedicatie en Voeding deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Diversity & Inclusion deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Eet-en drinkproblemen bij kinderen 1 deeltijd 20
Maastricht University Effectief Leiderschap voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Elektrische Energietechniek deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Elektrische Energietechniek in Vogelvlucht deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Engels B2 deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Engels B2 (zomercursus) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Engels C1 (zomercursus) deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Engels: Academic Writing deeltijd 1
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Engels: Cambridge Advanced C1 deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Gedragsverandering deeltijd 25
Universiteit van Amsterdam Geestelijke Gezondheidszorg in het sociaal domein (GGZ) deeltijd 18
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hodson & Paden deeltijd 20
Rijksuniversiteit Groningen Inspiring Data Scientist deeltijd 10
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Intensieve zomercursus voor Duitstaligen B2 deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Interventiekunde deeltijd 24
Technische Universiteit Eindhoven Introductie in de Klinische Informatica deeltijd 20
Radboud Universiteit Introduction to Human-Computer Interaction (HCI) voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Introduction to Sexuality Studies voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Italiaans A1 deeltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Leading the Energy Transition voltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leefstijlcoach voor Fysiotherapeuten deeltijd 15
Universiteit van Amsterdam Leergang Handelsrecht en Transportrecht deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Leergang Verzekeringsrecht deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leertraject voor Schoolopleiders deeltijd 15
Erasmus Universiteit Rotterdam Leiderschap voor Ervaren Managers voltijd 22
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leraar Economie: Vakdidactiek deeltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Leren en Veranderen met Technologie deeltijd 24
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Lightweight Structural Vehicle Design deeltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Logopedie: Communicatie en Dementie (basis) deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen deeltijd 18
Erasmus Universiteit Rotterdam Machine Learning for Business voltijd 30
Rijksuniversiteit Groningen Management & Economie in Zorg en Welzijn deeltijd 16
Universiteit van Amsterdam Market Microstructure deeltijd 25
Universiteit van Amsterdam Marketing en Duurzaamheid voltijd 18
Universiteit van Amsterdam Masterclass Aansprakelijkheid voor Klimaatschade voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Masterclass Klokkenluiden voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Masterclass Relatievermogensrecht voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Mental Health, Youth and Society voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Migration and Integration: Refugees, Rights, and Realities voltijd 30
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Motiverende Gespreksvoering incompany (basis) deeltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nederlands B1 deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Nederlands C1 (avond) deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Omgevingspsychologie masterclass deeltijd 18
Universiteit van Amsterdam Ontbinding en opzegging van contracten voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) deeltijd 8
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Oriënterende Wiskunde deeltijd 28
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Palliatieve Zorg voor Ervaren Verpleegkundigen deeltijd 18
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Pedagogisch Didactisch Getuigschrift deeltijd 14
Radboud Universiteit Peer Relations and Interactions in Childhood and Adolescence voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Placemaking: Sense, Space & Strategy voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Planning the Cycling City voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Political Economy voltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Power Minor deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Pre University Honours: Politics and Identity voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Pre-University Honours Programme: Business Innovation & Entrepreneurship voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Pre-University Honours Programme: Media, Journalism & Society voltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Ruimte in Transitie deeltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Schrijven van Beleid en Advies deeltijd 15
Rijksuniversiteit Groningen Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak deeltijd 18
Erasmus Universiteit Rotterdam Summer Course in Corporate Communication deeltijd 35
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taal- en Schakeljaar voltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Taalcoördinator deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Teamcoaching deeltijd 16
Universiteit van Amsterdam The Circular City: Towards a Sustainable Urban Ecosystem voltijd 30
Universiteit van Amsterdam The Future of Brand Growth deeltijd 18
Universiteit van Amsterdam The Future of Strategy deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam The Future of Work deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Tweedaagse Vitaal Leiderschap deeltijd 15
Universiteit van Amsterdam Urban Studies: Planning & Living in Cities voltijd 26
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Vakleraar Bewegingsonderwijs deeltijd 20
Erasmus Universiteit Rotterdam Versnelling van de Energietransitie deeltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voeding en Nierziekten deeltijd 20
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Waterstof deeltijd 25
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Werkplekbegeleiders Vo en Mbo (vervolg) deeltijd 16
Erasmus Universiteit Rotterdam Winter Course in Corporate Communication deeltijd 35
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Wiskunde (zomeropfriscursus) deeltijd 25
Radboud Universiteit Young Professional Programme voltijd 15
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zakelijke Correspondentie deeltijd 12
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Zorgconsulent Palliatieve Zorg deeltijd 21