Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Universiteit van Amsterdam Advanced Summer Institute om Sexuality, Culture & Society voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Arcane Worlds: New Frontiers in the Study of Esotericism voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Beleidsonderzoek voor Nieuwe Tijden deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Bootcamp Omgevingspsychologie avondonderwijs 20
Universiteit van Amsterdam Building Brands and Influencing Behaviour voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Contentmarketing masterclass deeltijd 25
Universiteit van Amsterdam De vaststellingsovereenkomst voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Diversity & Inclusion deeltijd 20
Maastricht University Effectief Leiderschap voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Geestelijke Gezondheidszorg in het sociaal domein (GGZ) deeltijd 18
Rijksuniversiteit Groningen Inspiring Data Scientist deeltijd 10
Universiteit van Amsterdam Introduction to Sexuality Studies voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Leergang Handelsrecht en Transportrecht deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Leergang Verzekeringsrecht deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen deeltijd 18
Rijksuniversiteit Groningen Management & Economie in Zorg en Welzijn deeltijd 16
Universiteit van Amsterdam Masterclass Relatievermogensrecht voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Mensenhandel, seksueel en huiselijk geweld voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Mental Health, Youth and Society voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Migration and Integration: Refugees, Rights, and Realities voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Omgevingspsychologie masterclass deeltijd 18
Universiteit van Amsterdam Ontbinding en opzegging van contracten voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Placemaking: Sense, Space & Strategy voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Planning the Cycling City voltijd 30
Universiteit van Amsterdam Political Economy voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Power to the People: Activism and Grassroots Organizing voltijd 25
Universiteit van Amsterdam Pre University Honours: Politics and Identity voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Pre-University Honours Programme: Business Innovation & Entrepreneurship voltijd 20
Universiteit van Amsterdam Pre-University Honours Programme: Media, Journalism & Society voltijd 20
Rijksuniversiteit Groningen Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak deeltijd 18
Universiteit van Amsterdam The Circular City: Towards a Sustainable Urban Ecosystem voltijd 30
Universiteit van Amsterdam The Future of Strategy deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam The Future of Work deeltijd 20
Universiteit van Amsterdam Urban Studies: Planning & Living in Cities voltijd 26